Předchozí ročníky, odkazy

Vzhledem k tomu, že hlavním tématem konference KlasifiKon 2021 jsou klasifikace zdravotnických intervencí, dovolujeme si odkázat například na:

Předchozí ročníky konference KlasifiKon

První ročník KlasifiKonu se vlastně ani nejmenoval KlasifiKon, ale  jednalo se o odborný seminář Klinické klasifikace a jejich použití v českém zdravotnictví. Jeho snahou bylo zmapovat a odborné veřejnosti představit oblast klinických klasifikací a terminologických systémů. Výstupy jsme zaznamenali pro příští generace.

Ani druhý ročník v roce 2017 neměl vyhraněné téma, zahraniční hosté mluvili především o SNOMED CT terminologii, rodině klasifikací WHO a o nomenklatuře zdravotnických prostředků. Ale už jsme měli značku KlasifiKon. Většina přednášek byla zaznamenána ve formě webcastů.

Třetí ročník, tedy KlasifiKon 2018, měl téma velice důležité, připravovanou 11. revizi Mezinárodní klasifikace nemocí. Kompletní videozáznamy všech přednášek naleznete na webu ÚZIS ČR.

Čtvrtý ročník KlasifiKonu měl za hlavní téma Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví. Pro zájemce odkazujeme opět na kompletní videodokumentaci.

Hlavním tématem pátého ročníku KlasifiKonu byla vzácná onemocnění, především jejich identifikace v datech, terminologické, kódovací systémy a klasifikace, s logickým zaměřením na systém ORPHAcodes, resp. nomenklaturu Orphanet. Přestože v roce 2020 doba osobním setkáním nepřála a konference musela proběhnout pouze virtuálně, potěšil nás stejný počet zájemců jako v jiných letech.