VIII. ročník konference o použití klasifikací a číselníků v elektronickém zdravotnictví

Speciální téma: Česká verze a implementace 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí

Online přenos

11.–12. října 2023

Kongresové centrum Praha
vchod číslo 10, 4. patro, konferenční sál

Záznam konference bude zveřejněn na těchto webových stránkách.

Organizátoři konference

Záštity

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
ministr zdravotnictví České republiky,

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
rektorka Univerzity Karlovy

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
rektor Českého vysokého učení technického v Praze

Kancelář Světové zdravotnické organizace v České republice

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP

Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdravotnictví ČLS JEP

Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP